Strona startowa

NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANY SYSTEM MONITORINGU STADA

Każda krowa w gospodarstwie jest ważna. By mogła całkowicie rozwinąć swój potencjał potrzebna jest całodobowa obserwacja, dzięki której będziesz wiedzieć, kiedy trzeba działać. Teraz posiadamy skuteczne i wygodne rozwiązanie, które spełnia Wasze oczekiwania. Jest to system SMARTBOW®.

Każda krowa w gospodarstwie jest ważna. By mogła całkowicie rozwinąć swój potencjał potrzebna jest całodobowa obserwacja, dzięki której będziesz wiedzieć, kiedy trzeba działać. Teraz posiadamy skuteczne i wygodne rozwiązanie, które spełnia Wasze oczekiwania. Jest to system SMARTBOW®.

Dzięki SMARTBOW firmy Zoetis, światowego lidera ochrony zdrowia zwierząt, Ty i Twój lekarz weterynarii możecie obserwować zachowanie poszczególnych krów w czasie rzeczywistym, 24/7. Inteligentny kolczyk SMARTBOW monitoruje przeżuwanie oraz aktywność każdej krowy i wysyła alerty dotyczące rui oraz zdrowia w celu zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia problemów zdrowotnych w Twoim gospodarstwie - prowadząc w efekcie do uzyskania lepszych wyników produkcyjnych.

WIODĄCY SYSTEM MONITORINGU PRZEŻUWANIA

Ucho krowy wykazuje bardzo wyraźny i powtarzalny schemat ruchu podczas przeżuwania. Dzięki wykrywaniu tych charakterystycznych ruchów, system SMARTBOW oferuje najdokładniejszy monitoring przeżuwania w branży, z dokładnością od 97% do 99% ,2,3 i dostarcza dwa rodzaje alertów związanych z przeżuwaniem — nagły spadek przeżuwania i długotrwały spadek przeżuwania.

CECHY

 • Wczesna identyfikacja problemów zdrowotnych
 • Większa skuteczność interwencji terapeutycznych
 • Optymalizacja zarządzania stadem i dobrostanem zwierząt
 • Zmniejszenie strat związanych z chorobami i brakowaniem zwierząt

NIEZWYKLE SKUTECZNE WYKRYWANIE RUI

SMARTBOW pozwala na precyzyjne wykrywanie rui, dzięki śledzeniu zmian w zachowaniu i aktywności zwierząt. Po pewnym czasie system uczy się sam rozpoznawać wzorce zachowania poszczególnych krów, co umożliwia wykrywanie rui z wiarygodnością 97%. Alarm pojawia się na smartfonach, tabletach i pulpicie komputera.1

CECHY

 • Prawidłowe rozpoznanie krowy w rui
 • Zwiększenie skuteczności insemiacji
 • Zmniejszenie nakładu pracy potrzebnej dla osiągnięcia sukcesu w reprodukcji
 • Zmniejszenie kosztów związanych z rozrodem

LOKALIZACJA W CZASIE RZECZYWISTYM

SMARTBOW ustala lokalizację każdej krowy 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i wysyła informacje na serwer. Pozwala to na stałe śledzenie miejsca pobytu i przemieszczania się poszczególnych zwierząt. 

CECHY

 • Odnajduje zwierzęta szybko i łatwo
 • Lokalizuje zwierzęta w czasie rzeczywistym
 • Śledzi przemieszczanie się poszczególnych krów
 • Szybko lokalizuje krowy, które wymagają uwagi